Record details

Title
    Study and Computer Modelling of Stress corrosion cracking during DET test
Author
    Blaheta, Radim
    Blahetová, M.
    Lasek, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Transactions of the University of Mining and Metallurgy
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 9-13
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Studium a počítačové modelování šíření trhlin v důsledku korozního napětí během DET testu
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mathematical modelling
    stress corrosion cracking
Keyword
    Computer
    Corrosion
    Cracking
    DET
    During
    Modelling
    Stress
    Study
    Test
Abstract (in czech)
   Drop Evaporation Test (DET) je vyvíjen pro studium odolnosti nerezavějících ocelí vůči korozi pod napětím za zvýšených teplot. Iniciace a rozvoj trhlin ve vzorcích vzniká v důsledku korozních změn i cyklických změn působícího napětí. Ty jsou modelovány řešením úlohy termo-pružnosti metodou konečných prvků.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012