Record details

Title
    Study of isotopes and palaeofluids: Sr and Nd isotopic composition of zoung basaltic rocks in Bohemia and Moravia
Statement of responsibility
    Karel Vokurka, Jiří Bendl
Other titles
    Geological model of Western Bohemia related to the KTB borehole in Germany (Variant.)
Author
    Bendl, Jiří
    Vokurka, Karel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Geologie
Vol./nr.
    Vol. 47
Pages
    p. 221-224
Year
    1997
Notes
    1 obr., 1 diagr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Geol.
Subject group
    bazalt
    geochemie izotopická
    izotopy Nd
    izotopy Sr
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kvartér
    kvartér Českého středohoří
    terciér
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Basaltic
    Bohemia
    Composition
    Isotopes
    Isotopic
    Moravia
    Nd
    Palaeofluids
    Rocks
    Sr
    Study
    Zoung
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012