Record details

Title
    Study of partially disordered structures of natrolites by means of infrared absorption spectra
Statement of responsibility
    František Pechar
Other titles
    Izučenije častično neuporjadočennych struktur natrolitov s pomošč'ju infrakrasnych absorbcionnych spektrov
Author
    Pechar, František
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    No. 70
Pages
    p. 75-88
Year
    1985
Notes
    2 obr., 7 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Studium částečně neuspořádaných struktur natrolitů pomocí infračervených absorpčních spekter
    Ruské resumé
Classfication no.
    548
Conspectus category
    549
Keyword
    Absorption
    Disordered
    Infrared
    Means
    Natrolites
    Partially
    Spectra
    Structures
    Study
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 9. 2010
Import date
    8. 8. 2012