Record details

Title
    Study of the Physical and Mechanical Properties of Selected Rocks from the Kola Superdeep Borehole
Author
    Trčková, Jiřina
    Živor, Roman
Conference
    International Symposium of the International Society for Rock Mechanics: Eurock 2005 (18.05.2005-20.05.2005 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Eurock 2005 - Impact of Human Activity on the Geological Environment
Pages
    s. 633-637
Notes
    Překlad názvu: Studium fyzikálních a mechanických vlastností vybraných hornin z Kolského superhlubokého vrtu
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Kola superdeep borehole
    physical properties
    rock mechanics
Keyword
    Borehole
    Kola
    Mechanical
    Physical
    Properties
    Rocks
    Selected
    Study
    Superdeep
Abstract (in czech)
   Výsledky laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin z různých hloubek Kolského superhlubokého vrtu a jejich povrchových analogů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012