Record details

Title
    Study of the effects of topography altitude and tree species on delta 34S of deposited sulphur
Statement of responsibility
    Hana Groscheová, Martin Novák, František Buzek, Jiří Černý, Miroslav Havel
Author
    Bůzek, František
    Černý, Jiří
    Groscheová, Hana
    Havel, Miroslav
    Novák, Martin, 1959-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Acid Reign '95 - Abstract Book
Pages
    s. 59
Subject group
    geochemie izotopická
    hydrologie
    izotopy S
    kyselý déšť
    malé povodí
    oxid siřičitý
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jezeří (Most, Litvínov)
Keyword
    34S
    Altitude
    Delta
    Deposited
    Effects
    Species
    Study
    Sulphur
    Topography
    Tree
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012