Record details

Title
    Stupeň zranitelnosti stavebních objektů pro oblast Stonavy
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Conference
    IDEAS 2009 (05.11.2009-06.11.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    IDEAS 2009
Pages
    S. 531-538
Notes
    Autoři celkem: 2
    Projekt: 1M0579, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Structure vulnerability level for Stonava area
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Stonava area
    structure vulnerability level
Keyword
    Objektů
    Oblast
    Stavebních
    Stonavy
    Stupeň
    Zranitelnosti
Abstract (in czech)
   Studium seizmického zatížení objektů technickou seizmicitou je významnou součástí hodnocení životního prostředí. Tak zvané mapy střetů zájmů umožňují stanovení seizmického zatížení pro dané místo a daný objekt. Nový parametr nazvaný stupeň zranitelnosti stavebních objektů byl zaveden pro tyto mapy. V článku je představena výsledná mapa nového parametru pro oblast Stonavy.
Abstract (in english)
   The study of seismic load of buildings and structures caused by technical seismicity is important part of evaluation of environment. So-called "maps of conflicts of interests" enable to determine seismic loading for given places and given structures. A new parameter called "structure vulnerability level" was established for purpose of these maps. In this paper, Stonava area was selected for presentation of this parameter.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012