Record details

Title
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
Statement of responsibility
    Ladislav Slavík, Rostislav Melichar
Other titles
    The tectonic significance of the contact between the Brno Massif and Devonian rocks of the Moravian Karst
Author
    Melichar, Rostislav
    Slavík, Ladislav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 120-122
Year
    1996
Notes
    1 obr., 16 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    brněnský masiv
    devon
    geologie strukturní
    granodiorit
    historie geologie
    mapa aeromagnetická
    moravskoslezský devon a spodní karbon
    příkrov
    vápenec
    vlastnosti magnetické
    vrásnění variské
Geographical name
    Adamov (Blansko)
    ČR-Morava
    Petrovice (Blansko)
    Vavřinec (Blansko)
Keyword
    24-23
    Brněnského
    Devonu
    Krasu
    Masivu
    Moravského
    Protivanov
    Styk
    Tektonický
    Význam
Abstract (in english)
   Narrow belts of Devonian limestones incorporated into granodiorites of the Brno Massif were selected for the additional tectonic research. Strong plastic deformation of limestones, sandstones and granodiorites, flat epizonal foliation, considerable lineation, asymmetric small-scale isoclinal folds and other asymmetric structure were recognized. These very first results seems to be in association with a Variscan thrust fault system
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012