Record details

Title
    Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Contact of geological structures of the Jeseníky and Drahany regions near Mohelnice, Uničov and Litovel
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 30-31
Year
    1994
Notes
    1 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    devon
    flyš
    karbon-spodní
    moravský devon a spodní karbon
    sedimenty karbonátové
    tektonika regionální
Geographical name
    ČR-Morava
    Litovel
    Mohelnice
    Uničov
Keyword
    14-43
    14-44
    Drahanského
    Geologických
    Jesenického
    Litovlí
    Mohelnice
    Mohelnicí
    Regionu
    Struktur
    Styk
    Šternberk
    Uničovem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012