Record details

Title
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
Statement of responsibility
    Zdeněk Vejnar
Other titles
    The contact between the Moldanubicum and Central Bohemian Pluton in the drill hole Milčice, South-West Bohemia
Author
    Vejnar, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 66, č. 2
Pages
    s. 113-117
Year
    1991
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    analýza hornin
    analýza stopových prvků
    dvojslídný typ
    granodiorit
    profil vrtný
    rula
    středočeský pluton
    šumavské moldanubikum
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Milčice
Keyword
    Čechy
    Jihozápadní
    Milčice
    Moldanubika
    Opěrném
    Plutonem
    Středočeským
    Styk
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Styk moldanubika plánického pruhu s chanovickou apofýzou středočeského plutonu má v milčickém vrtu výrazně disformní charakter. Je provázen minerálními změnami hornin obou jednotek a porušen mladšími dislokačními a mylonitovými zónami, provázenými intenzívní druhotnou přeměnou. Krystalické břidlice jsou postiženy kontaktní rekrystalizací
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012