Record details

Title
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands ("Barvínkův hrúd") at the confluence of the Dyje and Morava Rivers (s. Moravia)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 2-3
Year
    2002
Notes
    1 obr., 1 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Subject group
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie půdní
    pedogeneze
    půda fosilní
    sedimentace eolická
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    34-23
    Barvínkův
    Břeclav
    Dyje
    Hrúd
    Jižní
    Morava
    Moravou
    Návátých
    Píscích
    Polygenetická
    Pseudčernozem
    Soutoku
    Subfosilní
Abstract (in english)
   In the SE surroundings of the Great Moravian site Břeclav-Pohansko the occurrences of aeolian sands in the valleys of the Morava and Dyje Rivers are characteristic. The sands forming dune clusters typically overlie the gravels and sands of the Pleniglacial valley terrace and are dated to Date Glacial, most probably to Younger Dryas. On the dunes the Mesolithic to Slavonic settlements ere identified. Complex development of the sanddunes is demonstrated by a subfossil soil (polygenetic pseudochernozem) which evidences the existence of hiatuses in aeolian deposition. Youngest Holocene sediments in the area are overbank silts and loams deposited on the flood plain during high water stands
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012