Record details

Title
    Subsequent Closure of Tethyan Basins as Recorded in West Carpathians
Statement of responsibility
    Čestmír Tomek
Author
    Tomek, Čestmír
Language
    anglicky
Source title - monograph
    28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 3 of 3
Pages
    s. 244
Subject group
    globální tektonika
    historie geologie
    IGC
    Mezinárodní geologický kongres
    příkrov
    seizmologie
    subdukce
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Basins
    Carpathians
    Closure
    Recorded
    Subsequent
    Tethyan
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012