Record details

Title
    Subsidence, lithofacies and diagenesis in the Carpathian Foredeep, Czech Republic
Statement of responsibility
    Juraj Franců, Jan Šikula
Other titles
    International Conference Carpathian Foredeep Basin - Its evolution and mineral resources, Krakow, 17.-18.9.1999 - Abstracts (Variant.)
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Šikula, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Biuletyn państwowego instytutu geologicznego
Vol./nr.
    Vol. 387
Pages
    p. 98-99
Year
    1999
Notes
    Zkr. název ser.: Biul. Państw. Inst. geol.
Subject group
    diageneze
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    pole ropo-plynové
    sedimentologie
    subsidence
    vídeňská pánev
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Carpathian
    Czech
    Diagenesis
    Foredeep
    Lithofacies
    Republic
    Subsidence
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012