Record details

Title
    Substrate of Bivalve Borers as Recorded on Phosphatic Fills of Gastrochaenolites, palaeoenvironmental context (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Author
    Mikuláš, Radek
    Žítt, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ichnos
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 3
Pages
    s. 191-198
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Substrát pro vrtavé mlže zaznamenaný na površích fosfatických výplní ichnorodu Gastrochaenolites jeho a význam pro určení paleoprostředí (Česká křídová pánev, Česká Republika)
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Cenomanian
    ichnofabric
Keyword
    Basin
    Bivalve
    Bohemian
    Borers
    Context
    Cretaceous
    Czech
    Fills
    Gastrochaenolites
    Palaeoenvironmental
    Phosphatic
    Recorded
    Republic
    Substrate
Abstract (in czech)
   Fosfatizované výplně vrteb svrchnocenomanského stáří patří třem podtypům včetně tzv. Fremdskulpturen. Diskutovány jsou možné substráty producentů těchto stop a další historie jejich pozdějších výplní včetně sed. prostředí.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012