Record details

Title
    Suchá úprava uhlí v protiproudé fluidní kaskádě
Author
    Adámek, Stanislav
    Mucha, Pavel
    Pechoč, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    2/99/
Pages
    s. 125-132
Year
    1996
Notes
    Projekt: IA24664, GA AV ČR
Keyword
    Fluidní
    Kaskádě
    Protiproudé
    Suchá
    Uhlí
    úprava
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012