Record details

Title
    Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné
Author
    Lacina, Jan
Conference
    Říční krajina (12.11.2003-12.11.2003 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Říční krajina
Pages
    s. 130-139
Notes
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Succession in the flood beds of Moravian rivers on example of Bečva a Desná
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    natural disturbances
    succesion
    vegetation
Keyword
    Bečvy
    Desné
    Korytech
    Moravských
    Povodňových
    Příkladu
    řek
    Sukcese
Abstract (in czech)
   V povodňových korytech a nivách řek Bečvy a Desné byly po katastrofální povodni v červenci 19797 vybrány výzkumné transekty, na nichž je sledována přirozená sukcese na nově vzniklých ekotopech. Dosavadní výsledky ukazují, že sukcese je závislá na poloze biotopů vůči současnému aktivnímu toku.
Abstract (in english)
   In flood river basins of alluvium of the Bečva and Desná rivers was found research transects after catastrophic flood in July of 1997 and natural succession was investigated on new ecotopes. Present results shows that succession is dependent on location of biotopes in the face of current active river flow.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012