Record details

Title
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách).
Author
    Malý, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2005, -
Pages
    s. 114-116
Year
    2006
Notes
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Sulphide and U-Zr-Ti mineralization in unsilicified and silicified sandstones of the Březno Fm. (Milštejn, Lužické hory Mts.)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    quartzites
    sandstones
    U-Zr-Ti phase
Keyword
    Březenského
    Horách
    Lužických
    Milštejn
    Mineralizace
    Nesilicifikovaných
    Pískovců
    Silicifikovaných
    Souvrství
    Sulfidická
    U-Zr-Ti
Abstract (in czech)
   Vznik křemenců na Milštejně.
Abstract (in english)
   The origin of quartzites at Milštejn.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012