Record details

Title
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
Author
    Litochleb, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3, -
Pages
    s. 235-236
Year
    1995
Keyword
    Horninách
    Mineralizace
    Praze-Troji
    Proterozoických
    Sulfidická
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012