Record details

Title
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Vladimír Šrein
Other titles
    Sulphidic mineralization in Proterozoic rocks in Prague-Troja
Author
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 235-236
Year
    1995
Notes
    1 tab., 9 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    Barrandien
    lokalita mineralogická
    metamorfika
    proterozoikum
    sulfidy
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha-Troja
Keyword
    Horninách
    Mineralizace
    Praze-Troji
    Proterozoických
    Sulfidická
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012