Record details

Title
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná
Other titles
    Sulphide assemblages of the uranium deposit Rožná
Author
    Laudátová, Hana
    Losos, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 1
Pages
    3
Year
    2004
Thesaurus term
    galena
    Moldanubicum
    pyrite
    sphalerite
    sulphides
    sulphur isotopes
    uranium deposit Rožná
Keyword
    Ložisku
    Parageneze
    Rožná
    Sulfidické
    Uranovém
Abstract (in czech)
   Byly sledovány asociace sulfidů různých genetických typů zrudnění na uranovém ložisku Rožná, zejména jejjich mikrochemismus a izotopické složení síry. Byly potvrzeny rozdílné charakteristiky sulfidů odlišné geneze.
Abstract (in english)
   The sulphide mineralization of different genetic types in the uranium deposit Rožná, about 50 km NW of Brno, was studied.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012