Record details

Title
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
Author
    Litochleb, J.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    4-5
Pages
    s. 163-168
Year
    1997
Keyword
    32
    Háje
    Ložiska
    Olova
    Polymetalické
    Příbram
    Sulfoantimonidy
    Uranového
    Uzel
    žilný
    žíly
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012