Record details

Title
    Sulfur Isotope Signals in Forest Soils of Central Europe along an Air Pollution Gradient
Statement of responsibility
    Martin Novák, Simon Bottrell, Daniela Fottová, František Buzek, Hana Groscheová, Karel Žák
Author
    Bottrell, Simon
    Bůzek, František
    Fottová, Daniela, 1951-
    Groscheová, Hana
    Novák, Martin, 1959-
    Žák, Karel, 1957-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Environmental science & technology
Vol./nr.
    Vol. 30, no. 12
Pages
    p. 3473-3476
Year
    1996
Notes
    1 obr., 2 diagr., 1 tab., 23 bibl.
Subject group
    atmosféra
    atmosférická depozice
    cyklus geochemický
    izotopy S
    půdy
    S (síra - 16)
    znečištění
    životní prostředí
Subject category
    atmosférická depozice
    malé povodí
    mapa geochemická
    zdroje znečištění
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Air
    Along
    Central
    Europe
    Forest
    Gradient
    Isotope
    Pollution
    Signals
    Soils
    Sulfur
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012