Record details

Title
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
Statement of responsibility
    Martin Novák, James W. Kirchner, Hana Groscheová, Miroslav Havel, Jiří Černý, Radovan Krejčí, František Buzek
Author
    Bůzek, František
    Černý, Jiří
    Groscheová, Hana
    Havel, Miroslav
    Kirchner, James W.
    Krejčí, Radovan, 1970-
    Novák, Martin, 1959-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geochimica et cosmochimica acta
Vol./nr.
    Vol. 64, no. 3
Pages
    p. 367-383
Year
    2000
Notes
    9 obr., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geochim. cosmochim. Acta
Subject group
    aerosol
    atmosférická depozice
    cambisol
    hydrologie
    izotopy S
    izotopy stabilní
    malé povodí
    povodí
    půdy
    síra
    uhlí hnědé
    vegetace
    znečištění
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jezeří (Most, Litvínov)
    Načetín (Chomutov)
Keyword
    Affected
    Atmospheric
    Central
    Deposition
    Dynamics
    European
    High
    Isotope
    SOx
    Sulfur
    Two
    Watersheds
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012