Record details

Title
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
Other titles
    Supergenní Y, REE minerály z ložiska Medvědín, Krkonoše, Česká republika
Author
    Goliáš, Viktor
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
    Škoda, Radek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralogia Polonica, Special Papers
Vol./nr.
    Roč. 28, č. září
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    agardite
    churchite
    Krkonoše Mts.
    Medvědín
    mineralogy
    Y, REE minerals
Keyword
    Czech
    Deposit
    Giant
    Krkonoše
    Medvědín
    Minerals
    Mts
    REE
    Republic
    Supergene
Abstract (in czech)
   Komplexní mineralogický výzkum supergenní mineralizace ložiska Medvědín (známého i pod názvem Horní Mísečky) prokázal přítomnost Y, REE dominantním minerálních fází - agarditu-(Y), churchitu-(Y) a pravděpodobně nové minerální fáze Pb(Ce,REE)3(PO4)3(OH)2 . nH2O. V práci jsou podána kvantitativní chemická data pro všechny výše uvedené minerální fáze.
Abstract (in english)
   The complex mineralogical research of supergene mineralization of the Medvědin deposit (also known as Horní Mísečky) proved the presence of Y, REE dominant mineral phases - agardite-(Y), churchite-(Y) and probably new mineral phase Pb(Ce,REE)3(PO4)3(OH)2 . nH2O. The quantitative chemical data are given for all these mineral phases.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012