Record details

Title
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
Other titles
    Supergenní minerály ložisek Huberova a Schnödova pně, rudní revír Krásno, Slavkovský les, Česká republika
Author
    Beran, Pavel
    Fikar, Miroslav
    Gabašová, Ananda
    Mach, Zdeněk
    Ondruš, Petr
    Sejkora, Jiří
    Škoda, Radek
    Veselovský, František
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech geological society
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 1/2
Pages
    45
Year
    2006
Thesaurus term
    Czech Republic
    greisen
    Huber stock
    Krásno near Horní Slavkov
    mineralogy
    Schnöd stock
    Slavkovský les area
    supergene minerals
    western Bohemia
Keyword
    Area
    Czech
    Deposits
    District
    Huber
    Krásno
    Minerals
    Ore
    Republic
    Schnöd
    Slavkovský
    Stock
    Supergene
Abstract (in czech)
   V práci jsou předloženy výsledky studia supergenních minerálů z ložisek Huberova a Schnödova pně v Sn-W rudním revíru Krásno u Horního Slavkova (Slavkovský les, Česká republika). Mineralogický výzkum byl založen na rentgenové práškové difrakci, elektronové mikroanalýze, optické a elektronové mikroskopii. Práce obsahuje encyklopedicky uspořádaný přehled zjištěných minerálních druhů a je zde diskutována i role pozdně hydrotermálních, supergenních, sub-recentních a recentních procesů při jejich vzniku.
Abstract (in english)
   This paper presents results of study of supergene minerals occuring at the Huber stock and Schnöd stock in the Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov (Slavkovský les area, Czech Republic). The mineralogical research is based on X-ray powder diffraction, electron microprobe analyses, optical and electron microscopy. The paper includes encyclopaedia-type presentation of the identified mineral species. The role of late hydrothermal, supergene, sub-recent and recent processes in the formation of minerals and their associations is discussed.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012