Record details

Title
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
Statement of responsibility
    Karel D. Malý, Jiří Sejkora
Other titles
    The supergene Cu and Bi mineralization at occurrence Tři Sekery near Mariánské Lázně (Czech Republic)
Author
    Malý, Karel D.
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 136-139
Year
    2004
Notes
    2 obr., 1 fot., 6 tab.
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    báňská historie
    bizmut
    brochantit
    difrakce rentgenová
    fosforečnany
    krystalinikum
    měď
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    moldanubikum Českého lesa
    mřížkové parametry
    nesosilikáty
    parageneze
    rudy Cu
    žíla rudní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Tři Sekery (Cheb, Mariánské Lázně)
Keyword
    Bi
    Cu
    Lázní
    Lokalitě
    Mariánských
    Mineralizace
    Sekery
    Supergenní
    Tři
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012