Record details

Title
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Jiří Litochleb, Jan Strnad a Jiří Kubica
Other titles
    Supergene mineralization of the Slivice zone (the Karel vein) SE at Příbram (Czech Republic)
Author
    Kubica, Jiří
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Strnad, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    10
    s. 1-10
Year
    2008
Notes
    1 obr., 2 diagr., 11 fot., 7tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    historie
    lokalita mineralogická
    malachit
    metoda prášková
    mimetit
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    morfologie krystalu
    mřížkové parametry
    pyromorfit
    rudy Fe
    sběratelství
    složení chemické
    středočeský pluton
    těžba povrchová
    vlastnosti optické
    žíla rudní
Thesaurus term
    chemical composition
    Czech Republic
    mimetite
    phosphohedyphane
    pyromorphite
    Slivice near Příbram
Geographical name
    Čechy střední (Česko)
    Milín (Příbram, Příbram)
Keyword
    Česká
    Jv
    Karel
    Mineralizace
    Pásma
    Příbrami
    Republika
    Slivického
    Supergenní
    žíla
Abstract (in czech)
   Supergenní mineralizace (mimetit, pyromorfit, Ca-bohatý pyromorfit, fosfohedyfán, malachit) byla nalezena ve fragmentech křemen-hematitové žiloviny ze slivického pásma (žíla Karel), jv. od Příbrami, střední Čechy (Česká republika). V práci jsou pro studované minerální fáze podány jejich fyzikálně-chemické charakteristiky.
Abstract (in english)
   The supergene mineralization (mimetite, pyromorphite, Ca-rich pyromorphite, phosphohedyphane, malachite) was found at fragments of quartz-hematite gangue from Slivice zone (the Karel vein), SE from Příbram, central Bohemia (Czech Republic). The physico-chemical characteristics of studied mineral phases are given in the paper.
Contributor
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    ČGS (UNM)
    NM
Source format
    R
    U
Entered date
    15. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012