Record details

Title
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
Other titles
    Supergene mineralization from the dump of the shaft No. 16 Příbram - Háje (Czech Republic)
Author
    Čejka, Jiří
    Goliáš, Viktor
    Hofman, Petr
    Pavlíček, Radim
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
    Škácha, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    13
Year
    2008
Thesaurus term
    Czech Republic
    Háje near Příbram
    infrared spectroscopy
    supergene minerals
    uranyl
    X-ray powder diffraction
Keyword
    16
    č
    Háje
    Haldy
    Mineralizace
    Příbram
    Supergenní
    šachty
Abstract (in czech)
   Supergenní minerální asociace (brochantit, cerrusit, fourmarierit, liebigit, metazeunerit, natrozippeit, farmakolit, schoepit, znucalit) byla nalezena na haldě šachty č. 16 Příbram - Háje (střední Čechy, Česká republika). Všechny nalezené minerály představují recentní nebo (sub)recentní alterační produkt primární mineralizace v haldovém materiálu.
Abstract (in english)
   The supergene mineral association (brochantite, cerrusite, fourmarierite, liebigite, metazeunerite, natrozippeite, pharmacolite, schoepite, znucalite) was found at mine dump of the shaft No. 16 Příbram - Háje (central Bohemia, Czech Republic). All found minerals represent recent or (sub)recent alteration products of primary mineralization in the mine dump material.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012