Record details

Title
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
Statement of responsibility
    Jakub Plášil, Jiří Sejkora, Jiří Čejka, Pavel Škácha, Viktor Goliáš, Radim Pavlíček, Petr Hofman
Other titles
    Supergene mineralization from the dump of the shaft No. 16 Příbram - Háje (Czech Republic)
Author
    Čejka, Jiří
    Čejka, Jiří, 1929-
    Goliáš, Viktor
    Goliáš, Viktor, 1971-
    Hofman, Petr
    Pavlíček, Radim
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Škácha, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    13
    s. 43-55
Year
    2008
Notes
    4 diagr., 14 fot., 12 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    Barrandien
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    minerály uranu
    morfologie krystalu
    mřížkové parametry
    rudy U
    sběratelství
    složení chemické
    středočeský pluton
Thesaurus term
    Czech Republic
    Háje near Příbram
    infrared spectroscopy
    supergene minerals
    uranyl
    X-ray powder diffraction
Geographical name
    Čechy střední (Česko)
    Háje (Příbram, Příbram)
Keyword
    16
    č
    Háje
    Haldy
    Mineralizace
    Příbram
    Supergenní
    šachty
Abstract (in czech)
   Supergenní minerální asociace (brochantit, cerrusit, fourmarierit, liebigit, metazeunerit, natrozippeit, farmakolit, schoepit, znucalit) byla nalezena na haldě šachty č. 16 Příbram - Háje (střední Čechy, Česká republika). Všechny nalezené minerály představují recentní nebo (sub)recentní alterační produkt primární mineralizace v haldovém materiálu.
Abstract (in english)
   The supergene mineral association (brochantite, cerrusite, fourmarierite, liebigite, metazeunerite, natrozippeite, pharmacolite, schoepite, znucalite) was found at mine dump of the shaft No. 16 Příbram - Háje (central Bohemia, Czech Republic). All found minerals represent recent or (sub)recent alteration products of primary mineralization in the mine dump material.
Contributor
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    ČGS (UNM)
    NM
Source format
    R
    U
Entered date
    16. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012