Record details

Title
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
Other titles
    The supergene selenium mineralization at the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts.
Author
    Malec, Jan
    Pauliš, Petr
    Sejkora, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12, č. prosinec
Pages
    6
Year
    2004
Thesaurus term
    chalcomenite
    Czech Republic
    molybdomenite
    Rychlebské hory Mts.
    schmiederite
    supergene selenium minerals
    Zálesí
Keyword
    Horách
    Ložisku
    Mineralizace
    Rychlebských
    Selenová
    Supergenní
    Uranovém
    Zálesí
Abstract (in czech)
   Výskyt supergenní selenové mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika) je popsán. Data chalcomenitu, molybdomenitu a schmiederitu jsou dána.
Abstract (in english)
   The occurrence of supergene selenium mineralization at the uranium deposit Zálesí (the Rychlebské hory Mts., Czech Republic) is described. The data for chalcomenite, molybdomenite and schmiederite are given.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012