Record details

Title
    Supplements to the proposed stratotype Albian-Cenomanian boundary (Dj. Fguira Salah, Tunisia)
Statement of responsibility
    Jozef Salaj
Author
    Salaj, Jozef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 1
Pages
    s. 15-21
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    alb
    Ammonoidea
    cenoman
    Foraminifera
    stratotyp
Geographical name
    Tunisko
Keyword
    Albian-Cenomanian
    Boundary
    Dj
    Fguira
    Proposed
    Salah
    Stratotype
    Supplements
    Tunisia
Abstract (in czech)
   Popsány nálezy fauny z báze cenoman ze dvou lokalit mezi městy El Fahs a Zaghouan, stratotypová lokalita patří k hypostratotypu cenoman, definovanému pro první z lokalit. Paleontologicky patří k V části Tuniského příkopu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012