Record details

Title
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
Author
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
    Ulrychová, E.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 14, -
Pages
    s. 177-186
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: The raw material of the polished stone artefacts from the neolithe period from area Jičín, Czech Republic
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Neolithic
    polished stone artefact
    stone raw materials
Keyword
    Broušených
    Jičínska
    Kamenných
    Nástrojů
    Neolitu
    Surovina
Abstract (in czech)
   Komplexní studium neolitických leštěných kamenných nástrojů určilo mineralogické složení a petrografickou strukturu jejich hornin na Jičínsku. Na základě našich dat byl potvrzen dobývací okrsek na Jistebnicku v severních Čechách v ČR.
Abstract (in english)
   Complex study Neolithic polished stony artefacts determinated mineralogical composition and petrological structure of their rocks from Jičín area. Based on our data was verified unique Neolithic mining area at Jistebnicko, Northern Bohemia, Czech Republic.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012