Record details

Title
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
Statement of responsibility
    Blanka Šreinová, Vladimír Šrein, Martin Šťastný a Eva Ulrychová
Other titles
    The raw material of the polished stone artefacts from the Neolithe period from area Jičín, Czech Republic
Author
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
    Šťastný, Martin
    Ulrychová, Eva, 1952-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 14-15
Pages
    s. 177-186
Year
    2007
Notes
    3 obr., 7 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    551.7
    552
    599.9
Conspectus category
    552
    902
Subject group
    amfibolit
    artefakty
    kvartér Českého masivu
    lokalita archeologická
    metamorfika
    neolit
    prehistorie
    rohovec kontaktní
    serpentinit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jičín-oblast (Česko)
Keyword
    Broušených
    Jičínska
    Kamenných
    Nástrojů
    Neolitu
    Surovina
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012