Record details

Title
    Surovinová základňa exploatovaného ortuťového ložiska Malachov-Veľká Studňa
Statement of responsibility
    Jozef Michalenko, Lubomír Ivančík, Ján Mitáček
Author
    Ivančík, Lubomír
    Michalenko, Jozef
    Mitáček, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 10
Pages
    s. 291-294
Year
    1989
Notes
    4 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    metalogeneze, mineralizace
    neovulkanity Západních Karpat
    Sb-, Hg-rudy
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
Keyword
    Exploatovaného
    Ložiska
    Malachov-Veľká
    Ortuťového
    Studňa
    Surovinová
    Základňa
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012