Record details

Title
    Surovinové zdroje Jihoafrické republiky
Statement of responsibility
    František Mrňa, Jaroslav Žežulka
Other titles
    Mineral resources of the Republic of South Africa
Author
    Mrňa, František
    Žežulka, Jaroslav, 1931-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 7
Pages
    s. 215-219
Year
    1991
Notes
    2 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika těžby
    nerostné suroviny
    studie surovinová
Geographical name
    Jihoafrická republika
Keyword
    Jihoafrické
    Republiky
    Surovinové
    Zdroje
Abstract (in czech)
   Jihoafrická republika je jednou ze surovinově nejbohatších zemí světa. Na tvorbě hrubého národního produktu JAR se těžba nerostných surovin podílí 13,6. JAR je největším světovým vývozcem zlata, platinoidů, diamantů a lithia, na druhém místě u rud Cr, Mn a Sb. V článku je uveden přehled hlavních ložisek těchto a některých dalších surovin, údaje o vývoji a ekonomice těžby
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012