Record details

Title
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
Statement of responsibility
    Oldřich Hašlar
Author
    Hašlar, Oldřich
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie
Pages
    s. 1-4, D 5
Classfication no.
    622
Conspectus category
    622
Subject group
    kamenivo přírodní
    ložisko štěrkopísku
    těžba
    využití území
    zásoby
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Litoměřice
    Mělník (Česko)
Keyword
    Funkčnímu
    Litoměřicka
    Mělnicka
    Potenciál
    Stavebních
    Surovin
    Surovinový
    území
    Využití
    Vztahu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 3. 2014
Import date
    20. 5. 2014