Record details

Title
    Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání
Statement of responsibility
    Petr Morávek
Author
    Morávek, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
Pages
    s. 167-172
Notes
    4 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    Au-rudy
    metalogeneze, mineralizace
    moldanubikum
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
Keyword
    Ekonomického
    Ložiska
    Mokrsko
    Potenciál
    Předpoklady
    Surovinový
    Využívání
    Zlatonosného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012