Record details

Title
    Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku
Other titles
    Raw materials for chipped artefacts in geological units of the West Carpathians in Moravia and Czech Silesia
Author
    Přichystal, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu
Pages
    43
Notes
    Akce: 2008/11/25 ; Krosno
Thesaurus term
    lithic raw materials - chipped artefacts - West Carpathians - Moravia and Silesia
Keyword
    Artefaktů
    českém
    Geologických
    Jednotkách
    Karpat
    Moravě
    Slezsku
    Suroviny
    štípaných
    Západních
Abstract (in czech)
   Publikace přináší přehled kamenných surovin z geologických jednotek Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku, které byly využívány v pravěku na štípané artefakty.
Abstract (in english)
   The paper brings an overview of lithic raw materials from geological units of the West Carpathians in Moravia and Czech Silesia that were used for chipped artefacts in prehistoric times.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012