Record details

Title
    Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích
Other titles
    Raw-materials used for graphite-rich ceramics of southern Bohemia in several prehistoric and historical periods
Author
    Laufek, František
    Petáková, Zdeňka
    Procházka, Václav
    Thomová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Archeologické výzkumy v jižních Čechách
Vol./nr.
    Roč. 24, č. prosinec
Pages
    17
Year
    2011
Thesaurus term
    ancient ceramic sherds with graphite, Hallstadt period, La Téne period, Medieval period, chemical and mineralogical content, graphite, Czech Republic, southern Bohemia
Keyword
    Bohaté
    Grafitem
    Historických
    Jihočeské
    Keramiky
    Několika
    Obdobích
    Prehistorických
    Suroviny
    Výrobu
Abstract (in czech)
   Jsou prezentovány výsledky mineralogicko-petrografického a chemického výzkumu střepů prehistorické a historické keramiky s grafitem, jejichž stáří spadá do doby halštatské, laténské a středověku (převážně raného). Střepy ze všech období se vyznačují použitím chemicky zvětralé suroviny obsahující materiál z různých hornin. Většinou chybějící zaoblení úlomků minerálů a hornin vylučuje delší transport ve vodním toku. Geologickým vysvětlením smísení eluvia různých hornin jsou tedy spíše svahové pohyby a použití svahovin jako suroviny. Pro dobu halštatskou je charakteristický odlišný původ grafitu, pravděpodobně dodávaného jako tzv. kusový grafit z jednoho nebo několika málo ložisek. Střepy z raného středověku charakterizuje výrazně odlišné složení ostřiva, obsahujícího hlavně křemen a většinou i úlomky grafitického mramoru, a matrix, obsahující hlavně illit, zvětralé živce a další silikáty; to svědčí o použití aspoň dvou různých surovin.
Abstract (in english)
   Raw-materials used for graphite-rich ceramics of southern Bohemia in several prehistoric and historical periods
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014