Record details

Title
    Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie)
Statement of responsibility
    Jerzy Chrzastowski, Stanislaw Weclawik
Author
    Chrzastowski, Jerzy
    Weclawik, Stanislaw
Language
    polsky
Source title - serial
    Przeglad geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 7
Pages
    s. 417-429
Year
    1992
Notes
    6 obr.,6 fot.,4 tab.,60 bibl.
    res.angl.,rus.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Subject group
    balneologie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrochemie
    hydrogeologická struktura
    hydrogeologie regionální
    voda minerální
    Západní Karpaty
Geographical name
    Polsko-jih
Keyword
    Balneologiczne
    Karpaty
    Magurskiej
    Obszaru
    Plaszczowiny
    Polskie
    Surowce
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012