Record details

Title
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
Author
    Appel, E.
    Hoffmann, V.
    Jordanova, N.
    Kapička, Aleš
    Knab, M.
    Petrovský, Eduard
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Environmental Geology
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 4
Pages
    s. 527-535
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Studium antropogenního vlivu na sedimenty Vltavy a okolních půd pomocí magnetické susceptibility
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    anthropogenic impact
    magnetic susceptibility
    Moldau river sediments
Keyword
    Anthropogenic
    Impact
    Magnetic
    Moldau
    Nearby
    River
    Sediments
    Soils
    Surveying
    Susceptibility
    Using
Abstract (in czech)
   Měření magnetické susceptibility umožňuje odhadnout množství magnetických částic v půdách, sedimentech či prachu. Změny magnetické susceptibility mohou být způsobené několika příčinami: různé zdroje sedimentárního materiálu, např. půdy či horniny, atmosférický spad obsahující magnetické částice ze spalování fosilních paliv, těžkého průmyslu či dopravy.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013