Record details

Title
    Svážná studna v Lažáneckém žlebu; Geneze a hydrografická situace
Other titles
    The Svážná studna Cave in the Lažánky Valley - genesis and hydrographic position
Author
    Kahle, V.
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Speleofórum 2003
Notes
    Akce: 2003/04/04 ; Rudice
Thesaurus term
    Cave genesis, Badenian, corals, molluscs, hzdrographz
Keyword
    Geneze
    Hydrografická
    Lažáneckém
    Situace
    Studna
    Svážná
    žlebu
Abstract (in czech)
   Prvá část příspěvku popisuje postup objevování systému do hloubky 32 m. Ve druhé části jsou zmíněny výsledky barvícího (stopovacího) experimentu z roku 1999 a zastižení média v systému Rudického propadání. Třetí část je věnována nálezům a určení unikátně zachovalých fosílií spodnobadenského stáří. Vzhledem k zachování křehkých fosílií na několika místech je vysloven předpoklad, že část jeskynního systému je předbadenská a fosílie nebyly redeponovány, ale nalezeny in situ.
Abstract (in english)
   The Svážná studna Cave in the Lažánky Valley - genesis and hydrographic position
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014