Record details

Title
    Svážná studna v Lažáneckém žlebu (konečně pustila)
Other titles
    The Svážná studna cave in the Lažánky valley - final discoveries
Author
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Speleofórum 2004
Notes
    Akce: 2004/04/16 ; Rudice, Moravský kras
Thesaurus term
    Cave systrm, fissures, hydrology,
Keyword
    Konečně
    Lažáneckém
    Pustila
    Studna
    Svážná
    žlebu
Abstract (in czech)
   Nový, z větší části subvertikální jeskynní systém o celkové délce přesahující 400 m a hloubce přes 70 m byl objeven po prokopání 30 m mocné ucpávky v šachtě ve dně závrtu. Chodby jsou budovány na dvou systémech subvertikálních puklin (S-J a V-Z směru). Historie opbjevování začala před 14 lety a cílem je dosáhnout spojení s Rudickým systémem, chodbou Staré řeky.
Abstract (in english)
   The Svážná studna cave in the Lažánky valley - final discoveries
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014