Record details

Title
    Světlo v kamenech aneb chvála optické mikroskopie
Author
    Mališ, J.
    Martinec, Petr
    Ščučka, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Akademický bulletin AV ČR
Vol./nr.
    -, č. 10
Pages
    s. 12-13
Year
    2007
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mineralogy
Keyword
    Chvála
    Kamenech
    Mikroskopie
    Optické
    Světlo
Abstract (in czech)
   Optická mikroskopie jako analytická metoda je využívána v nejrůznějších oborech lidské činnosti, od biologie a medicíny přes kriminalistiku až po materiálové vědy. Je tomu tak i v oblasti výzkumu stavby a složení minerálů, hornin a stavebních látek. Obory mineralogie a petrografie mají historický metodologický základ právě ve studiu optických vlastností minerálů a hornin.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012