Record details

Title
    Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
Other titles
    Slope deformations and granite tectonics in the Smědavská hora Mt., Jizerské hory Mts.
Author
    Krupička, Jiří
    Mrázová, Štěpánka
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Vol./nr.
    Roč. 44, č. podzim
Pages
    5
Year
    2011
Thesaurus term
    Jizerské hory Mts.,West Sudetes, Krkonoše-Jizera Granite Massif, slope deformation, granite tectonics
Keyword
    Deformace
    Granitová
    Horách
    Hoře
    Jizerských
    Smědavské
    Svahové
    Tektonika
Abstract (in czech)
   V srpnu 2010 v severních Čechách (Liberecko, Českolipsko, Děčínsko) nastaly několikadenní srážky. Vlivem velkého přívalu vod došlo nejen ke zvýšení hladin povrchových toků a vzniku lokálních povodní, ale také ke vzniku svahových deformací. Jedním z takto postižených míst byla i Smědavská hora (1084 m n.m.) v Jizerských horách, která se nachází cca 2,5 km jihovýchodně od obce Bílý Potok na jejíž sv. a v. svazích se vytvořily dvě nové svahové deformace. Ovlivněná oblast je tvořená středně zrnitým, výrazně porfyrickým biotitickým granitem, ve kterém se vyskytují výrazné puklinové systémy a zlomové zóny.
Abstract (in english)
   Slope deformations and granite tectonics in the Smědavská hora Mt., Jizerské hory Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014