Record details

Title
    Svahové deformace na Radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1 : 10 000
Author
    Jánoš, Vít
    Stemberk, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 104-106
Year
    2003
Notes
    Překlad názvu: Slope deformations on Radhošť Ridge, Moravskoslezské Beskydy Mts., map sheets 25-23-09 and 25-23-10 at a scale of 1 : 10 000
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    deep seated slope deformations
    monitoring
Keyword
    10
    25-23-09
    25-23-10
    000
    Beskydech
    Deformace
    Hřebenu
    Listy
    Mapové
    Měřítku
    Moravskoslezských
    Radhošťském
    Svahové
Abstract (in czech)
   Článek popisuje hluboké svahové deformace postihující Radhošťský hřeben.
Abstract (in english)
   Paper described a deep-seated slope deformations affecting the Radhošť Ridge.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012