Record details

Title
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
Statement of responsibility
    Vít Janoš
Other titles
    Slope deformations at northern part of Radhošť Ridge in Moravskoslezské Beskydy Mts., map sheets Nos. 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01, and 25-24-06 in the scale 1 : 10 000
Author
    Janoš, Vít, 1976-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Pages
    s. 63-64
Year
    2004
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Classfication no.
    55(1)
    551.3
Conspectus category
    55
Subject group
    deformace
    eroze vodní
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    kvartér Západních Karpat
    mapa inženýrskogeologická
    sesuv
    stabilita svahu
    svah
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy-Radhošť
Keyword
    10
    25-23
    25-23-04
    25-23-05
    25-24
    25-24-01
    25-24-06
    000
    Beskydech
    části
    Deformace
    Hřbetu
    Listy
    Mapové
    Měřítku
    Moravskoslezských
    Radhoštěm
    Radhošťského
    Rožnov
    Severní
    Svahové
    Turzovka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012