Record details

Title
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
Author
    Kirchner, Karel
    Máčka, Z.
    Roštínský, Pavel
Conference
    Svahové deformace a pseudokras (29.05.2007-31.05.2007 : Vsetín, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Pages
    s. 95-98
Notes
    Překlad názvu: Slope deformations in the White Carpathians Mts. in the area of the Velká Javořina Mt. and Velký Lopeník Mt
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    slope deformations
    structural conditions
    White Carpathiants Mts
Keyword
    Bílých
    Deformace
    Javořiny
    Karpatech
    Lopeníku
    Oblasti
    Svahové
    Velké
    Velkého
Abstract (in czech)
   Prezentovány jsou některé nové informace o prostorovém rozšíření a geomorfologických charakteristikách sesuvů ve vztahu k místní topografii a geologickým podmínkám v nejvyšší oblasti Bílých Karpat, které byly zjištěny v rámci detailního mapování v měřítku 1:10 000. Na mnoha místech studované oblasti je vyvinut nápadný strukturní reliéf, odrážející výskyt různých strukturních jednotek flyšových příkrovů Vnějších Západních Karpat odlišně odolných vůči denudaci. V rámci jednotlivých strukturních jednotek byly kromě toho zjištěny nestejnoměrná četnost a různé typy sesuvů. Tři nejzajímavější oblasti jsou popsány detailněji: hřbet Studeného kopce, západní svah Velkého Lopeníku a údolí Svinárského potoka v blízkosti Velké Javořiny.
Abstract (in english)
   Some new informations on spatial distribution and geomorphological characteristics of landslides in the highest region of the White Carpathians Mts. in a relation to local topography and geological conditions are presented, gained through detailed mapping made at a scale 1:10 000. A remarkable structural landscape, reflecting occurrence of various structural units of the flysch nappes of the Outer Western Carpathians differently resistant to denudation, is developed in many places of the surveyed area. In addition, irregular frequence and varied type of landslides within individual structural units have been recognized there. Three most interesting areas are described in detail: The ridge of the Studený vrch Hill, western slope of the Velký Lopeník Mt. and the valley of the Svinárský potok brook in the vicinity of the Velká Javořina Mt.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012