Record details

Title
    Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
Statement of responsibility
    Mojmír Eliáš
Other titles
    Slope facies of the Silesian sedimentary Basin
Author
    Eliáš, Mojmír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 23-25
Year
    2002
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    jura
    křída-spodní
    litofacie
    pánevní analýza
    sedimentace hemipelagická
    sedimentace pelagická
    sedimenty deluviální
    slezská jednotka
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    25-14
    25-21
    25-22
    Facie
    Frýdek-Místek
    Jičín
    Meziříčí
    Nový
    Pánve
    Sedimentační
    Slezské
    Svahové
    Valašské
Abstract (in english)
   Silesian Unit represents a good example of fully developed turbidite (flysch) basin, where it is partly possible to reconstruct the facies of the slope of the Silesian Basin during the Early Cretaceous after the redeposited rocks in the base-of-slope facies of the Baška Development. The main source of information's are some clasts in the block accumulations of the Štramberk Limestone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012