Record details

Title
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza
Statement of responsibility
    Martin Kováčik
Other titles
    Mica schists with high content of aluminium and iron in SE Veporicum - protolite and regional metamorphosis
Author
    Kováčik, Martin
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 23, č. 1
Pages
    s. 23-32
Year
    1991
Notes
    3 obr., 4 fot., 2 tab., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    Al (hliník - 13)
    analýza hornin
    Fe (železo - 26)
    metamorfismus
    metamorfóza regionální
    oblast veporského krystalinika
    svor
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Hliníka
    JV
    Metamorfóza
    Obsahem
    Protolit
    Regionálna
    Svory
    Veporiku
    Vysokým
    železa
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012