Record details

Title
    Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
Other titles
    Upper Turonian and Turonian-Coniacian boundary accroding to study of calcareous nannofossils in the Jizera development of the Bohemian Cretaceous Basin
Author
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    7
Year
    2010
Thesaurus term
    Bohemian Cretaceous Basin, Upper Turonian, Turonian-Coniacian boundary, calcareous nannofossils, biostratigraphy, paleoenvironment
Keyword
    české
    Hranice
    Jizerském
    Křídové
    Nanofosilií
    Pánve
    Studia
    Svrchní
    Turon
    Turon-coniac
    Vápnitých
    Vývoji
    Základě
Abstract (in czech)
   V nejvyšším turonu před prvním výskytem mlže Cremnoceramus waltersdorfensis byl zjištěn první výskyt Broinsonia parca expansa, poslední výskyt Helicolithus turonicus a báze acme Marthasterites furcatus.
Abstract (in english)
   Upper Turonian and Turonian-Coniacian boundary accroding to study of calcareous nannofossils in the Jizera development of the Bohemian Cretaceous Basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014